خاک مناسب برای گل شمعدانی : نام علمی این گیاه Pelargonium میباشد.  معمولا چند ساله بوده و ارتفاع آن ها در طبیعت در حدود یک تا ۲ متر هم می رسد شمعدانی برگهای بزرگ، کرکدار و کروی دارد گل ها بزرگ و به رنگ سفید، قرمز و بنفش و غیره… و به شکل گل آذین چتر ساده روی ساقه ظاهر می شوند.