سیاست مرجوعی و عودت

امکان بازگشت کالا

در صورتی که هنگام حمل گل و گیاه آسیب شکستگی دیده باشد زمان تحویل رویت گردد امکان بازگشت کالا امکان پذیر می‌باشد با هماهنگی پشتیبانی باید انجام گردد.

Cart
Your cart is currently empty.